Mostovi

Selška in Poljanska Sora ter Sora so oblikovale pokrajino in ljudi, ki so živeli ob njih. Na njihovih bregovih stojijo številni mostovi, ki povezujejo kraje in ljudi.