Slovenia Green Destination - Turizem Škofja Loka
 

Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green:
  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.


Škofja Loka se je v shemo Slovenia Green vključila kot destinacija v letu 2018 in pridobila znak z oceno Silver za destinacije. Po prvem 3-letnem obdobju se trenutno  nahajamo v  postopku ponovne presoje znaka.

Zeleni napotki za obisk destinacijeSlovenija je dežela zelenih zgodb in eno takih pripoveduje tudi Škofja Loka. Najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji, Škofja Loka, ter njeno zeleno zaledje ob Poljanski in Selški Sori nas spodbuja k odgovornemu ravnanju in ohranjanju neokrnjene narave. V okviru Zelene sheme slovenskega turizma smo se v Škofji Loki zavezali k uresničevanju zelene polite, saj tudi vam, cenjeni obiskovalci, želimo zagotoviti neskončna zelena doživetja.

Zelena zaveza


Prvi podpisnik Zelene zaveze (leta 2018 je bila to Zelena politika) je bil takratni župan Škofje Loke Miha Ješe. Z zavezo nadaljuje tudi sedanji župan Tine Radinja. Zeleno zavezo smo podpisali še zaposleni v Razvojni agenciji Sora PE Turizem Škofja Loka. Sledila so loška podjetja v branži turizma: DaniloHomanHotel ZamorcKaščaKomplimntMegušarMini hotelNa štengahNa vasiPaletaPD Škofja LokaPri BoštjanuPri SilviStarmanTurizem Loka,... 

Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na destinaciji Škofjeloško
V prizadevanju za trajnostni turizem  smo v juniju 2021 skupaj z vodniki pripravili Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na destinaciji Škofjeloško. Vse lokalne vodnike smo pozvali, da  pristopijo in s podpisom podprejo Kodeks.

Mesečni novičnik Škofjeloške zgodbe

Turistične novičke Škofjeloške zgodbe januar 2021.htmTuristične novičke Škofjeloške zgodbe februar 2021.htmTuristične novičke Škofjeloške zgodbe marec 2021.htmTuristične novičke Škofjeloške zgodbe april 2021.htmTuristične novičke Škofjeloške zgodbe maj 2021.htmTuristične novičke Škofjeloške zgodbe junij 2021.htmTuristične novičke Škofjeloške zgodbe julij 2021.htmTuristične novičke Škofjeloške zgodbe 2021 avgust.htmlTuristične novičke Škofjeloške zgodbe 2021 september.htmŠkofjeloške zgodbe 2021 oktober .htm

Nastajanje nove Strategije trajnostnega razvoja turizma za Škofjeloško območje 2027
Pristopili smo k pripravi strategije turizma do 2027. Najprej smo jeseni 2020 izvedli srečanje županov 4 občin, nato pa 4 ločena uvodna delovna srečanja z zaposlenimi na posameznih občinah in njihovih zavodih. Podatki teh so bili poleg namiznega raziskovanja osnova za pripravo anket, ki so bile odprte med decembrom 2020 in januarjem 2021. Skupaj smo pridobili okvirno 400 izpolnjenih vprašalnikov. V začetku marca smo izvedli ločene delavnice s turističnimi ponudniki, med marcem in majem 2021 pa še dodatna usklajevanja z občinami in zavodi. Proces usklajevanja s ponudniki in zainteresiranimi deležniki smo morali nekoliko zamakniti zaradi omejitev, vezanih na Covid-19, in nato v sredini junija izvedli skupno usklajevalno delavnico z vsemi deležniki »v živo«. Dokument ima ta hip še delovni status in bo po usklajevanjih s ponudniki in partnerji v poletnih mesecih v javni obravnavi.

Delavnice in predavanja

trajnostni management
trajnostni management
trajnostna raba virov in prihranki
trajnostna raba virov in prihranki
okoljski znaki Zelene sheme
okoljski znaki Zelene sheme

19. maj 2021 - leseni izdelki iz tujerodnih drevesnih vrst na Razstavi izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka

13. maj 2021 - 2. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

22. april 2021 - Delavnica za uporabo e-aplikacije iNaturalist

25. november 2020 - 1. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

Spletno predavanje in ogled filma Ne meč’mo hrane stran!
21. oktober 2020

Trajnostni turizem  |  Kako poslovati bolj trajnostno oziroma okolju prijazno
delavnica, 12. decembra 2018

Trajnostni projekti v Škofji Loki

Strateški dokumenti

Trajnostni podnebno - energetsko načrt Gorenjske, maj 2018

TEPN Gorenjske I. del
TEPN Gorenjske I. del
TEPN Gorenjske II. del
TEPN Gorenjske II. del
TEPN Gorenjske III. del
TEPN Gorenjske III. del

Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, junij 2017

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Loškega pogorja, oktober 2015

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+, junij 2014

Strategija turizma za Škofjeloško področje 2020+, junij 2014

Lokalni energetski koncept Občine Škofja Loka, februar 2012