Slovenia Green Destination - Turizem Škofja Loka
 

Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green

Slovenia Green silver.jpg

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green:
  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.


Škofja Loka se je v shemo Slovenia Green vključila kot destinacija v letu 2018 in pridobila znak z oceno Silver za destinacije. Po prvem 3-letnem obdobju se trenutno  nahajamo v  postopku ponovne presoje znaka.

Zeleni napotki za obisk destinacijeSlovenija je dežela zelenih zgodb in eno takih pripoveduje tudi Škofja Loka. Najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji, Škofja Loka, ter njeno zeleno zaledje ob Poljanski in Selški Sori nas spodbuja k odgovornemu ravnanju in ohranjanju neokrnjene narave. V okviru Zelene sheme slovenskega turizma smo se v Škofji Loki zavezali k uresničevanju zelene polite, saj tudi vam, cenjeni obiskovalci, želimo zagotoviti neskončna zelena doživetja.

Zeleni napotki SLO lores-1.png
Zeleni napotki ANG lores-1.png

Zelena zaveza

Zelena politika župan Miha Ješe.png
Podpis Zelene zaveze župan Škofje Loke Tine Radinja.png
bel kvader.png


Prvi podpisnik Zelene zaveze (leta 2018 je bila to Zelena politika) je bil takratni župan Škofje Loke Miha Ješe. Z zavezo nadaljuje tudi sedanji župan Tine Radinja. Zeleno zavezo smo podpisali še zaposleni v Razvojni agenciji Sora PE Turizem Škofja Loka. Sledila so loška podjetja v branži turizma: DaniloHomanHotel ZamorcKaščaKomplimntMegušarMini hotelNa štengahNa vasiPaletaPD Škofja LokaPri BoštjanuPri SilviStarmanTurizem Loka,... 

Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na destinaciji Škofjeloško
V prizadevanju za trajnostni turizem  smo v juniju 2021 skupaj z vodniki pripravili Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na destinaciji Škofjeloško. Vse lokalne vodnike smo pozvali, da  pristopijo in s podpisom podprejo Kodeks.

bel kvader.png
Etični kodeks vodnikov.png
seznam vodnikov.png

Delavnice in predavanja

17. oktobra 2022 smo za ponudnike turističnih namestitev in gostincev s Škofjeloškega organizirali brezplačno predavanje z naslovom Energetska učinkovitost stavb in prilagajanje na kaotične razmere na trgu z energijo.

Energetska učinkovitost in prilagajanje na kaos trga energentov.png

6. september 2022 - Promocijski dan projekta "Kolesarska veriga na podeželju" s predstavitvijo koncepta "Kolesarjem prijazen ponudnik" in s predstavitvijo sistema izposoje koles eKOLOka

KVP-kolesarjem-prijazni_LOSKO-POGORJE.jpg

14. maj 2022 - EKO dan v  Škofji Loki ob svetovnem dnevu Podnebnih sprememb

Eko dan.jpg

12. april 2022 - Zero Waste Škofjeloško – Delavnica "Zero Waste PRIREDITVE"

zerowaste_prireditve.png
trajnostni management
trajnostni management
trajnostna raba virov in prihranki
trajnostna raba virov in prihranki
okoljski znaki Zelene sheme
okoljski znaki Zelene sheme

19. maj 2021 - leseni izdelki iz tujerodnih drevesnih vrst na Razstavi izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka

13. maj 2021 - 2. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

22. april 2021 - Delavnica za uporabo e-aplikacije iNaturalist

Alptrees.png


Trajnostni projekti v Škofji Loki

Strateški dokumenti

Strategija trajnostnega razvoja turizma za Škofjeloško področje 2022 - 2028, januar 2022

strategija turizma 2028.jpg

Trajnostni podnebno - energetsko načrt Gorenjske, maj 2018

TEPN Gorenjske I. del
TEPN Gorenjske I. del
TEPN Gorenjske II. del
TEPN Gorenjske II. del
TEPN Gorenjske III. del
TEPN Gorenjske III. del

Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, junij 2017

CPS občine Škofja Loka.png

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Loškega pogorja, oktober 2015

Strategija LAS za Skofjelosko pogorje.png

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+, junij 2014

Strategija razvoja občine ŠkL 2025.png

Lokalni energetski koncept Občine Škofja Loka, februar 2012

Lokalni enegetski koncept Občine Škofja Loka.png

Akcijski načrt za doseganje meril  znaka SloveniaGreen Destination 2021 -2024

akcijski načrt.jpg