Slovenia Green Destination - Turizem Škofja Loka
 

Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green:
  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.


Škofja Loka se je v shemo Slovenia Green vključila kot destinacija v letu 2018 in pridobila znak z oceno Silver za destinacije. Po prvem 3-letnem obdobju se trenutno  nahajamo v  postopku ponovne presoje znaka.

Zeleni napotki za obisk destinacijeSlovenija je dežela zelenih zgodb in eno takih pripoveduje tudi Škofja Loka. Najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji, Škofja Loka, ter njeno zeleno zaledje ob Poljanski in Selški Sori nas spodbuja k odgovornemu ravnanju in ohranjanju neokrnjene narave. V okviru Zelene sheme slovenskega turizma smo se v Škofji Loki zavezali k uresničevanju zelene polite, saj tudi vam, cenjeni obiskovalci, želimo zagotoviti neskončna zelena doživetja.

Zelena zaveza


Prvi podpisnik Zelene zaveze (leta 2018 je bila to Zelena politika) je bil takratni župan Škofje Loke Miha Ješe. Z zavezo nadaljuje tudi sedanji župan Tine Radinja. Zeleno zavezo smo podpisali še zaposleni v Razvojni agenciji Sora PE Turizem Škofja Loka. Sledila so loška podjetja v branži turizma: DaniloHomanHotel ZamorcKaščaKomplimntMegušarMini hotelNa štengahNa vasiPaletaPD Škofja LokaPri BoštjanuPri SilviStarmanTurizem Loka,... 

Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na destinaciji Škofjeloško
V prizadevanju za trajnostni turizem  smo v juniju 2021 skupaj z vodniki pripravili Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na destinaciji Škofjeloško. Vse lokalne vodnike smo pozvali, da  pristopijo in s podpisom podprejo Kodeks.

Mesečni novičnik Škofjeloške zgodbe

januar 2021februar 2021marec 2021april 2021maj 2021junij 2021julij 2021avgust 2021september 2021oktober 2021december 2021januar 2022februar 2022marec 2022april 2022maj 2022junij 2022julij 2022avgust 2022september 2022oktober 2022november 2022

Delavnice in predavanja

trajnostni management
trajnostni management
trajnostna raba virov in prihranki
trajnostna raba virov in prihranki
okoljski znaki Zelene sheme
okoljski znaki Zelene sheme

19. maj 2021 - leseni izdelki iz tujerodnih drevesnih vrst na Razstavi izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka

13. maj 2021 - 2. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

22. april 2021 - Delavnica za uporabo e-aplikacije iNaturalist

25. november 2020 - 1. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

Spletno predavanje in ogled filma Ne meč’mo hrane stran!
21. oktober 2020

Trajnostni turizem  |  Kako poslovati bolj trajnostno oziroma okolju prijazno
delavnica, 12. decembra 2018

Trajnostni projekti v Škofji Loki

Strateški dokumenti

Strategija trajnostnega razvoja turizma za Škofjeloško področje 2022 - 2028, januar 2022

Trajnostni podnebno - energetsko načrt Gorenjske, maj 2018

TEPN Gorenjske I. del
TEPN Gorenjske I. del
TEPN Gorenjske II. del
TEPN Gorenjske II. del
TEPN Gorenjske III. del
TEPN Gorenjske III. del

Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, junij 2017

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Loškega pogorja, oktober 2015

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+, junij 2014

Lokalni energetski koncept Občine Škofja Loka, februar 2012

Akcijski načrt za doseganje meril  znaka SloveniaGreen Destination 2021 -2024