Arhitekturna dediščina - Turizem Škofja Loka

Arhitekturna dediščina

Škofjeloško območje se ponaša z bogato arhitekturno dediščino, ki je nastajala in se oblikovala skozi dolga stoletja. Ogledati si je mogoče skromne kmečke hiše kot tudi mogočne dvorce in mestne hiše, ki so nastajale v skozi stoletja pod vplivom različnih arhitekturnih slogov. 

 
Staro župnišče

Staro župnišče

Pilastri in dvobarvna fasada dokazujejo, da je bilo združeno iz dveh hiš, prezidanih med leti 1740 do 1760. Zunaj je zidana renesančna plošča z grbom bogatega in vplivnega meščana Volbenka Schwarza, ki je v svoji hiši leta 1513 zgradil kapelo. Vhodni portal je sestavljen iz kamnov, veža je križno obokana, stopnišče pa je obdano z baročno kovano mrežo.
Mestni trg 38, 4220, Škofja Loka
Stara šola Škofja Loka

Stara šola Škofja Loka

O mestni šoli za dečke pričajo listine že iz leta 1271, za deklice pa so imele šolo klarise v 14.stol. Vendar pa je imela Škofja Loka vsaj od leta 1538 šolsko poslopje v bližini cerkve sv. Jakoba. Na fasadi je lepo vidna tudi vzidana kamnita plošča z grbom starološkega graščaka Mihaela Paplerja.  
Cankarjev trg, 4220, Škofja Loka
Španova domačija

Španova domačija

Kmečki dvorec iz 18. Stoletja je izreden primer stavbarske dediščine. Na dvoriščni strani je lepo vidna ohranjena sončna ura, fasado pa dopolnjujejo freske Svete družine in svetega Florijana. Pred domačijo stoji tudi trikotno poznobaročno trikotno znamenje s freskami iz leta 1794.  
Suha, 4220, Škofja Loka
Plavž

Plavž

Plavž ali visoka talilna peč je bil nekdaj pomemben obrat za pridobivanje surovega železa. Sodobno obliko je dobil v 19. stoletju, ko so starejšo peč modernizirali.  Plavž v Železnikih je prvi slovenski zaščiten tehniški spomenik.
Na Plavžu, 4228, Železniki
Grohčeva hiša

Grohčeva hiša

Deloma zidana, deloma lesena hiša je bila zgrajena v 17. stoletju. Nahaja se na Spodnjem trgu ali Lontrgu. 
Spodnji trg 22, 4220, Škofja Loka
Stara šola Žiri

Stara šola Žiri

Zgrajena je bila kot kmečki dvorec in spada med najstarejše stavbe v Žireh. Od leta 1864 do druge svetovne vojne je bila preurejena v šolo. Danes imata v njej prostor Muzej Žiri in knjižnica.
Tabor 2, 4226, Žiri
Fortunov mlin

Fortunov mlin

Mlin z dvema mlinskima kamnoma je bil zgrajen sredi 19. stoletja. Prikazuje mlinarsko tradicijo, ki je na Loškem imela velik gospodarski pomen.
Hotovlja, 4224, Gorenja vas
Martinova hiša

Martinova hiša

To je tip hiše, ki je pred stoletji prevladoval v Škofji Loki in je zadnja te vrste. Prizidana je bila na mestno obzidje, ki ga je v 14.stol. zaradi varnosti dal postaviti škof Konrad III. in je v tem delu še popolnoma ohranjeno. Ob hiši so bila Poljanska vrata s stražnim stolpom in most za prehod iz mesta preko še vidnega obrambnega jarka.
Mestni trg 26, 4220, Škofja Loka
Firbarjeva hiša

Firbarjeva hiša

Hiša je ime dobila po hišni dejavnosti – firbarstvu oziroma barvarstvu. Dejavnost se je v hiši ohranila do leta 1907, še danes pa lahko na njeni zunanjosti vidimo dokaze barvarske obrti – če pogledate na vrhnji del hiše, boste opazili »grablje«, kjer so včasih sušili pobarvano laneno platno.
Kopališka ulica, 4220, Škofja Loka
Plnada

Plnada

Plnada je najstarejša hiša v Železnikih in obenem najpomembnejša fužinarska stavba, zgrajena konec 16. ali 17. stoletja. Stavba tvori z mlinom, žago venecijanko in kozolcem kakovostno prostorsko celoto. 
Na Plavžu, 4228, Železniki
Stari rotovž

Stari rotovž

Nekdanja mestna hiša iz 16. stol. je bila sedež predstavnikov javnega loškega življenja, z mestnim sodnikom na čelu. Na pomembno mesto v zgodovini nas na vsakem koraku opozarjajo slikarski in arhitekturni elementi stavbe. Na fasadi so vidne baročne freske, slike stebrov, cvetlic in raznih figuralnih detajlov.
Mestni trg 35, 4220, Škofja Loka
Homanova hiša

Homanova hiša

Meščanski dvorec je bil prenovljen po potresu 1511 v gotskem slogu z nekaj renesančnimi elementi. Ob restavriranju zunanjosti so se pokazale tudi freske srednjeveškega vojščaka in sv. Krištofa ter drugi okraski iz 16. stoletja. V Homanovi hiše se še danes nadaljuje tradicija znane kavarne in slaščičarne.
Mestni trg 2, 4220, Škofja Loka
Karlovski mlin

Karlovski mlin

Mlin iz 18. stoletja je eden redkih še delujočih mlinov. V njem lahko danes še dobite kakovostno moko, pšenični zdrob, različne kaše in ješprenj, na domačiji pa pečejo tudi domač kruh in pecivo.
Žirovski vrh Sv. Antona 1, 4224, Gorenja vas+386 (0)41 943 750karlovski.mlin@gmail.com
Žigonova hiša

Žigonova hiša

Nekdanji trgovski dvorec iz 16. Stoletja je znamenit po kamnoseških detajlih in križnem obokanju. S svojim nadstropnim stolpičastim pomolom je arhitektonsko zaključevala glavni, širši del Mestnega trga in ga ločila od prehodnega južnega.
Danes je v njej občinski urad, zato si je mogoče ogledati le zunanjost hiše. 

Mestni trg 14, 4220, Škofja Loka
Kašča

Kašča

V prvotni obliki je stala že pred potresom leta 1511, po katerem je bila temeljito obnovljena. Poleg gradu je bila kašča najpomembnejše poslopje zemljiških gospodov, saj so v njej shranjevali naturalne dajatve, ki so jih prinašali kmetje – podložniki. Upravljal jo je poseben škofov uradnik – kaščar. Danes je v kašči stalne galerija akademskega slikarja Franca Miheliča, v kleti pa priznana gostilna.
Spodnji trg 1, 4220, Škofja Loka