Utrdbe Rupnikove linije - Turizem Škofja Loka
 

Utrdbe Rupnikove linije

Rupnikova linija je sistem utrdb, ki ga je v tridesetih letih 20–ega stoletja gradila Kraljevina Jugoslavija kot obrambno črto na meji s Kraljevino Italijo. Strateško razporejene utrdbe niso bile nikoli uporabljene v vojaške oz. obrambne namene. Gradnja utrdb je prebivalcem prinesla začasno rešitev brezposelnosti in finančnih težav, ki so jih prizadele zaradi obmejne lege. Pri gradnji so bili zaposleni kot gradbeni delavci, nosači ali tovorniki materiala. Ena izmed najmarkantnejših in najbolj ohranjenih utrdb Rupnikove linije je podzemna utrdba na Golem vrhu. V njej si lahko ogledate stalno razstavo ostalin iz časa gradnje, v prostranih dvoranah pa vse leto potekajo tudi različne prireditve.

Vstop v utrdbo je mogoč v spremstvu vodnika.

Utrdbe_Rupnikove_linije_Goli_vrh2_Jana_Kuhar.JPG
Utrdbe_Rupnikove_linije_Goli_vrh_Denis_Bozovicar.jpg

Zgrajenih več sto bunkerjev

Z Rapalsko mirovno pogodbo, ki sta jo 12. novembra 1920 podpisali Kraljevina SHS in Kraljevina Italija je bila določena meja med kraljevinama. Vzdolž meje so leta 1938 začeli z gradnjo sistema utrdb, kasneje poimenovanega Rupnikova linija. To ime je dobila po jugoslovanskemu generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku, ki je bil na čelu štaba za utrjevanje obrambne linije.

Zgrajenih je bilo več sto bunkerjev, med njimi tudi trije podzemni obrambni bloki, t.j. Hlavče njive, Hrastov grič in Goli vrh, ki so bili strateško ključnega pomena za obrambo pred morebitnimi vdori italijanskih vojakov proti Ljubljani. Med temi velikimi objekti so gradili manjše protipehotne bunkerje za dva do sedem vojakov. Med objekti so napeljali bodečo žico, v dolinah pa postavili tudi protitankovske ovire. Ob začetku 2. svetovne vojne so vsa dela na obrambni liniji takoj prenehala in veliko objektov je ostalo nedokončanih. Obrambna linija ni občutila večjih bojev oz. ni služila svojemu namenu.

Gradnja

Za gradnjo utrdb so bile sestavljene posebne gradbene ekipe; na začetku sestavljene predvsem iz rezervnih vojakov, vendar so kasneje zaradi obsega del vključili tudi civilno prebivalstvo. Obrambni sistem je gradilo nad 60.000 vojakov in civilistov. 


Utrdbe_Rupnikove_linije_Jana Kuhar.JPG

Oglejte si še

Redna vodenja po utrdbi na Golem vrhu

Organizirana so vsako prvo soboto v mesecu, ob 10. uri pred utrdbo na Golem vrhu. Predhodne prijave niso potrebne. Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. 


Cena vodenja je 5€/osebo.

Vodenja skupin po predhodnem dogovoru

Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

M: +386 (0)31 720 573
E: zavod@poljanskadolina.com
W: www.poljanskadolina.com

Pošlji povpraševanje