Znamenite cerkve - Turizem Škofja Loka

Znamenite cerkve

Med Škofjeloškimi hribi in dolinami je posejanih več deset cerkva. Mnoge med njimi krasijo edinstveni oltarji, freske in vitraži znamenitih mojstrov, ki naredijo vtis na prav vsakega obiskovalca. 

 
Cerkev sv. Jakoba

Cerkev sv. Jakoba

Cerkev sv. Jakoba je zgrajena leta 1471 na temeljih vsaj dvesto let stare manjše cerkve. Krasijo jo reliefi cehovskih in oltarnih patronov, na stropu pa so freske Jerneja iz Loke iz 16. stoletja. Posebej je potrebno omeniti renesančni oltar sv.Katarine iz črnega marmorja iz leta 1694 in slike Kristusa na Oljski gori iz konca 17.stol. Po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika so preuredili notranjost cerkve, oltarje in lestence.
Cankarjev trg 13, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 512 06 72zupnija.skofja.loka@rkc.si
Cerkev sv. Janeza Krstnika na Suhi

Cerkev sv. Janeza Krstnika na Suhi

V vasi Suha, sredi rodovitnih polj, sameva vrhunski spomenik srednjeveškega slikarstva na Slovenskem iz srede 15. stoletja. Cerkev krasi dekorativno dobro ohranjen poslikan kranjski prezbiterij z zvezdastim obokom in zgodnjebaročni zlati oltar iz leta 1672.
Suha, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 51 31 028; +386 (0)41 926 898zupan.matjaz@gmail.comwww.zupnija-suha.net
Cerkev sv. Jurija

Cerkev sv. Jurija

Ena najstarejših cerkva na Kranjskem se nahaja v Stari Loki. Skozi stoletja je bila cerkev mnogokrat prezidavana in spreminjana, nazadnje leta 1863. V cerkvi se nahajajo zanimivi nagrobniki iz 16. in 17. stoletja.
Stara Loka, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 512 1206; +386 (0)31 744 548alojz.snoj@rkc.siwww.zupnija-staraloka.si
Cerkev sv. Martina v Žireh

Cerkev sv. Martina v Žireh

Cerkev je zgrajena v začetku 20. stoletja v novoromanskem slogu in je ena večjih farnih cerkva na Gorenjskem. Ponaša se s 60 metrov visokima zvonikoma s petimi zvonovi in mogočnimi orglami. Prvotna cerkev naj bi po ustnem izročilu obstajala že v 9. stoletju, vendar za to ni dokazov. Prvič se omenja v freisinški listini, datirani 3. maja leta 1384.
Jobstova 34, 4226, Žiri+386 (0)4 51 05 000zupnija.ziri@rkc.siwww.zupnija-ziri.si
Špital s špitalsko cerkvijo Žalostne Matere Božje

Špital s špitalsko cerkvijo Žalostne Matere Božje

Nekdanja ubožnica na Spodnjem trgu (Lontrgu) je bila zgrajena leta 1547. Ustanovljena je bila z namenom, da bi v njej stanovali mestni reveži in pohabljenci. V požaru, ki je leta 1698 uničil ves Lontrg, je zgorel tudi Špital, ki pa je bil 1720 obnovljen.  V sklopu Špitala je cerkev, sezidana leta 1710. Je preprosto baročna, z bogatim notranjim okrasjem.
Spodnji trg, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 512 06 72zupnija.skofja.loka@rkc.si
Cerkev sv. Martina v Poljanah

Cerkev sv. Martina v Poljanah

Župnijska cerkev v Poljanah je bila prvič omenjena že leta 1291. Zaradi medvojnih poškodb so jo podrli in na drugi lokaciji leta 1967 postavili novo z istim imenom in po načrtih arhitekta Antona Bitenca. Gre za modernistično cerkev z elementi tradicionalnih arhitekturnih slogov.
Predmost 50, 4223, Poljane nad Škofjo Loko+386 (0)4 518 50 00
Cerkev sv. Ane

Cerkev sv. Ane

V 17. Stoletju je bila na novo pozidana na temeljih prvotne cerkve. Cerkev je znana po svojih močnih zvonovih, v notranjosti pa po dobri akustičnosti, zato se v njej organizirajo koncerti zborovskega petja.
Ledinica, 4226, Žiri+386 (0)4 51 05 000zupnija.ziri@rkc.siwww.zupnija-ziri.si
Nunska cerkev - Cerkev Marije Brezmadežne

Nunska cerkev - Cerkev Marije Brezmadežne

Cerkev Marije Brezmadežne leži pod Loškim gradom in je z njim tudi povezana. Zgrajena je bila leta 1358, današnjo baročno podobo pa je dobila po požaru leta 1669. V notranjosti si lahko ogledate dragocene nagrobnike, kamnito baročno prižnico, na fasadi pa relief križanja. Ob reformah leta 1782 je bil samostan klaris, ki je deloval v sklopu cerkve, razpuščen, prevzele pa so ga uršulinke, ki so v gradu odprle dekliško šolo.
Klobovsova ulica, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 512 24 93
Cerkev Marijinega Oznanjenja

Cerkev Marijinega Oznanjenja

Gre za eno najlepših romarskih cerkva, ki je nastajala v daljšem časovnem obdobju, od konca 13. stoletja do sredine 19. stoletja. Na zvoniku cerkve se nahaja freska sv. Krištofa iz leta 1863. Tudi celotna notranja oprema cerkve je zelo dragocena, saj jo krasijo številne freske in zlati oltarji. 
Crngrob, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 513 16 14; +386 (0)4 512 12 06alojz.snoj@rkc.siwww.zupnija-staraloka.si
Cerkev sv. Antona

Cerkev sv. Antona

Je cerkvena stavba, zgrajena leta 1874 po načrtih F. Faleschinija v neorenesančnem slogu in je v celoti obnovljena. Nahaja se na osrednjem trgu, ki ga domačini imenujejo ˝Na Plac˝. Zvonik je pokrit s škriljem, ki je bil kot prevladujoča strešna kritina značilen za Selško dolino vse do srede 20. stoletja. Cerkev krasijo številni oltarji in freske.
Trnje 23, 4228, Železniki+386 (0)4 51 02 100zupnija.zelezniki@rkc.siwww.obcestvo.si
Cerkev sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi

Cerkev sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi

Začetki cerkve segajo že v 14. stoletje, vendar se prvič omenja šele leta 1623. Na mestu stare zgradbe so pozidali novo cerkev nekako sredi 17. stoletja. Proti koncu 20. stoletja so jo poslikali v pravi fresko-tehniki. Tudi Valvazor omenja "cerkev Janeza Krstnika v Sestranski vasi s tremi oltarji in bratovščino sv. Antona Padovanskega".
Trata 8, 4224, Gorenja vas+386 (0)4 518 17 00zupnija.trata@amis.net
Cerkev sv. Križa

Cerkev sv. Križa

Baročna cerkvica je bila zgrajena v začetku 18. stoletja na Hribcu nad Puštalom. Poleg glavnega oltarja, ki je delo ljubljanske frančiškanske rezbarske delavnice, jo krasijo tudi freske in slike. Ob poti, ki se vzpenja k cerkvi, je 12 kapelic križevega pota.
Puštal, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 512 21 54; +386 (0)4 512 06 72zupnija.skofja.loka@rkc.si
Cerkev sv. Volbenka

Cerkev sv. Volbenka

Nad Poljansko Soro stoji romarska cerkev s taborskim obzidjem in dvema zvonikoma, sezidana v drugi polovici 17. Stoletja. Trije oltarji so baročni, posebna dragocenost pa so oltarne podobe, delo slikarske rodbine Šubicev iz Poljan. V dolini v objemu narave je lepo vidna tudi Tavčarjeva domačija.
Log pri Škofji Loki, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 518 5000
Kapucinska cerkev

Kapucinska cerkev

Kapucinska cerkev s knjižnico in samostanom je zgrajena v baročni dobi leta 1709. V glavnem oltarju cerkve je slika sv. Ane, delo beneške šole iz 18. stoletja. V knjižnici poleg inkunabul in starih verskih knjig hranijo dragoceni rokopis Škofjeloški pasijon iz leta 1721, ki je najstarejše v celoti ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku. 
Možen je voden ogled knjižnice in stalne razstave Škofjeloškega pasijona.

Kapucinski trg 1, 4220, Škofja Loka+386 (0)4 506 3000; +386 (0)4 512 09 70kapucini.loka@rkc.siwww.kapucini.si/skofja-loka