Ste vedeli, da lahko spremljate kakovost zraka, hrupa in ostalih meteoroloških podatkov v Škofji Loki? - Turizem Škofja Loka

Novice

Hero banner
10. 2. 2023
Svež zrak.jpg

V Občini Škofja Loka je od konca leta 2017 vzpostavljeno SmartCity IOT omrežje s priključenimi merilnimi napravami za spremljanje kakovosti zraka, hrupa in meteoroloških podatkov na petih lokacijah. Lokacije merilnih merilnih postaj so bile izbrane glede na pričakovano največje onesnaženje zunanjega zraka kot posledica emisij iz prometa, kurilnih naprav in industrije.
Podatke lahko spremljate tukaj.