Izvedba dveh predavanj v okviru Zelene sheme slovenskega turizma - Turizem Škofja Loka

Novice

Hero banner
21. 11. 2023
Predavanji_Zelena shema_2023.png

V novembru (6. in 20. 11. 2023) smo za turistične ponudnike Škofjeloškega izvedli dve predavanji na temo trajnosti, in sicer Podnebne spremembe in njihov vpliv na turizem s priznano slovensko klimatologinjo, dr. Lučko Kajfež Bogataj, in Zero waste v turizmu z vodjo sektorja odpadki na Komunali Škofja Loka, Jerco Prezelj. Predavanji sta potekali v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in sta bili za udeležence brezplačni.