Vabilo na predstavitev primerov dobrih praks izvedb zero waste dogodkov - Turizem Škofja Loka

Novice

Hero banner
25. 3. 2024
earth-day-7126390_1280.png

V okviru projekta Čisto Škofjeloško vse organizatorje prireditev na Škofjeloškem vabimo na predstavitev primerov dobrih praks izvedb zero waste dogodkov, torek, 9. 4. 2024, od 16.00 do 18.30 v veliki sejni sobi na Upravni enoti Škofja Loka.

4 organizatorji zelo različnih prireditev bodo predstavili svoje izkušnje, izzive in rešitve glede ukrepov zmanjševanja količine odpadkov na prireditvah oz. ločenega zbiranja le-teh. Obenem bosta Komunala Škofja Loka in Zavod Poljanska dolina predstavila sistem izposoje pralnih kozarčkov.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja.

VABILO
PRIJAVE