Trajnostni turizem na območju Škofje Loke - Turizem Škofja Loka
 

Trajnostni dosežki na območju Občine Škofja Loka

Območje Škofje Loke in okolice je zaznamovano z ustvarjalnostjo vseh vrst: od umetniške in rokodelske do kulinarične. Ustvarjalno iskanje v Škofjo Loko vodi raziskovalce preteklosti in načrtovalce prihodnosti. Škofjeloško – za zaljubljene v ustvarjalnost! Ustvarjalnost, ki z roko v roki hodi tudi s trajnostjo.

Tako v destinaciji s pomočjo projekta: »Okusi loškega podeželja« spodbujamo uživaje lokalno pridelanih izdelkov, tako obiskovalcev kot prebivalcev. Z razvijanjem in promocijo zelenih produktov pa obiskovalce usmerjamo k zelenemu izkušanju Škofjeloškega. Tako obiskovalce usmerjamo na tematske poti (Pot treh gradov, Pot v Puštal, Romualdova pot, …), jim ponujamo rekreacijo na Loški kolesarki poti in Loški pohodni poti ter z raznimi publikacijami predstavljamo kulturne znamenitosti (Škofjeloški grad, Kapucinska cerkev, cerkev Sv. Jakoba, Kapucinski most,…) in jih vzpodbujamo k samostojnemu raziskovanju. 

Tudi kulturni turizem je trajnosten, kar potrjuje poročilo Občine Škofja Loka izdano v letu 2018, ki ugotavlja, da do sedaj ni bilo zaznanih poškodovanj objektov kulturne dediščine s strani turistov. Prav tako na stavbah kulturne dediščine ni bilo vidnih negativnih učinkov turizma.

Razvojna agencija Sora, Turizem Škofja Loka, je za lokalne ponudnike pripravila tudi strokovno delavnico: »Trajnostni turizem – kako poslovati bolj trajnostno oz. okolju prijazno?«. Ta delavnica je služila osveščanju turističnih ponudnikov o trajnostni in vsebovala predstavitev ukrepov za zmanjšanje porabe vode, ukrepov za merjenje in nadziranje porabe vode, ukrepov za preprečevanje nastanka trdih odpadkov, ukrepov za zmanjšanje porabe energije, ukrepov za merjenje in nadzor nad porabo energije ter splošno predstavitev pojma trajnosti.

Krizna_Gora_Lubnik_Jana_Kuhar.JPG
Delavnica_trajnstni_turizem_Anze_Rems.jpg
Naj naštejemo le nekaj izmed trajnostnih dosežkov v preteklih letih:
- Izvedba delavnice "Trajnostni turizem - kako poslovati bolj trajnostno oz. okolju prijazno?" namenjene lokalnim ponudnikom gostinskih in nastanitvenih storitev